Vad är Kemisk peeling ?

Kemisk peeling, till exempel, klassificeras i tre kategorier:
  • Ytliga peelingar exfolierar de övre lagren av din hud, så kallade epidermala lager. De använder vanligtvis alfa-hydroxisyror (AHA) eller beta-hydroxisyror (BHA) och kräver 4 till 6 appliceringar som appliceras med minst 2 till 4 veckors mellanrum för att förhindra skador och ge din hud tid att läka.
  • Medeldjupa peelingar når de övre lagren av dermis ned till papillärdermis. Dessa behandlingar använder vanligtvis glykolsyra eller 35 till 50 procent triklorättiksyra (TCA). Dessa peelingar kan utföras med några till flera månaders mellanrum.
  • Deep peeling använder hög koncentration av TCA (mer än 50 procent) eller en kemikalie som kallas fenol. De är den djupaste typen av kemisk peeling. Dessa peelingar penetrerar papillärdermis för att nå det mellersta lagret av din hud, som kallas retikulär dermis. De kan bara användas en gång i livet.